Nauka

Z wykształcenia jestem geografem, przy czym od lat współpracuję na co dzień z ekonomistami. Studia ukończyłem w 1993 r. na Uniwersytecie Wrocławskim. Jak zdobywałem stopnie naukowe, można zobaczyć w bazie danych "Nauka Polska". Od 2000 r. jestem pracownikiem Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu – do sierpnia 2016 r. w Katedrze Gospodarki Przestrzennej, obecnie jako profesor UEWr. w Katedrze Zarządzania Strategicznego i Logistyki mającej siedzibę w filii uczelni w Jeleniej Górze. Naukowo zajmuję się głównie problematyką gospodarki przestrzennej, geografii regionalnej, geografii turyzmu i polityki regionalnej.

 

 

Poniżej prezentuję spis moich co istotniejszych publikacji naukowych, w miarę możliwości będę się starał udostępniać pełne ich teksty.

 

Książki

Rozwój zagospodarowania turystycznego Sudetów od połowy XIX w. do II wojny światowej

Tytuł tej książki w zasadzie mówi wszystko o jej zawartości. W swoim czasie było to podsumowanie naszej wiedzy o tym, jak rozwijała się turystyka (a zwłaszcza jej infrastruktura) w Sudetach przed rokiem 1945. Trzeba jednak dodać, że badania, których książka jest efektem, prowadziłem w drugiej połowie lat 90. XX w. Od tego czasu stan naszej wiedzy o historii turystyki w Sudetach – dzięki nowym badaniom źródłowym prowadzonym przez historyków (zwłaszcza Tomasza Przerwę i Marcina Dziedzica) – posunął się daleko naprzód.

 

*******************************

Funkcje turystyki w kształtowaniu transgranicznego regionu turystycznego Sudetów

Ta książka powstała w 2009 r. i jest z kolei podsumowaniem wiedzy i doświadczeń związanych z przełamywaniem bariery, jaką stanowi przebiegająca przez Sudety granica państwa. Szczególnie rozwinąłem wątki dotyczące turystyki i jej znaczenia dla tworzenia transgranicznych powiązań. Zapraszam do przeglądania tej książki i jej lektury, zwracam tylko uwagę na ważny szczegół. Praca ta powstała jako rozprawa habilitacyjna, w związku z czym musiała spełniać pewne wymogi. I dla osób, które nie są głębiej zorientowane (i zainteresowane) w problematyce polityki regionalnej, pierwszy rozdział może być trudny do przebrnięcia. Można go jednak pominąć i po obejrzeniu umieszczonych w nim ilustracji przejść od razu do rozdziału drugiego.

*******************************

Atlas Karkonoszy (red. Waldemar Spallek), plik do pobrania

Publikacja będąca dziełem kilkunastu autorów z Polski i Czech, zawierająca mapy tematyczne przedstawiające przestrzenne zróżnicowania różnych komponentów przyrody Karkonoszy i wybranych zagadnień społeczno-ekonomicznych. Mój wkład do publikacji, to mapy poświęcone zaludnieniu, obciążeniu środowiska, komunikacji i częściowo zagospodarowaniu turystycznemu.

 

Wybrane artykuły i rozdziały w książkach