Periodyzacja dziejów turystyki sudeckiej (wg M. Staffy, zmienione)

Okres niemiecki

  •  do końca XVIII w. – poznanie i pierwsze wędrówki,
  • 1800-1880 r. – kształtowanie się turystyki i początki zagospodarowania turystycznego,
  •  1880-1945 – intensywne zagospodarowanie Sudetów i komercjalizacja turystyki

 

 Okres polski

  • 1945-1989 – turystyka w warunkach gospodarki centralnie sterowanej i okresowych ograniczeń administracyjnych,
  • od 1989 r. – rozwój turystyki w warunkach wolnego rynku i swobód politycznych